Güvenirlilik

Güveniliriz

Şirket içinde ve dışında bütün ilişkilerimizde en önde gelen değerimiz, dürüstlüktür. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki; sektörde emin adımlarla ilerleyebilmemiz için çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenini fazlasıyla sağlamalıyız. Biz bunu sağladık ve korumak için de titiz bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dürüst ve şeffaf olmanın her zaman kazandırdığına inanıyoruz.

Firmamızın güvenilirliği, kullanıcı dostu yazılımlarımız, hızlı ve kaliteli hizmeti ve müşterilerimizin teveccühü ile birleşmekte, sürekli organize büyüyen yapımızla daha çok müşteri kitlesine ulaşmamızı sağlamaktadır.

Sözümüzde Dururuz

Net ve anlaşılır sözler verir, verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getirir, sonuçlarını bildiririz.

Verdiğimiz sözleri yerine getirme süreci boyunca düzenli aralıklarla müşterilerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı bilgilendiririz. Beklenmedik problemler yaşandığında, bu durumları tüm açıklığıyla ve aldığımız iyileştirici aksiyonlarla birlikte paylaşırız.

Müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak zorunda olduğumuzun bilincinde olarak tutamayacağımız sözler vermekten kaçınırız.

İşimizin Uzmanıyız

Uzmanlıklarımızı faydaya dönüştürmek için yardımlaşırız. Gerekli durumlarda çalışma arkadaşlarımızın yardım taleplerine olumlu cevap veririz.

Farklı birimlerdeki ilgili çalışma arkadaşlarımızdan gelen görüş ve geribildirimleri mutlaka değerlendiririz.

Kararlarımızı sadece kendi yetki ve sorumluluk alanımız içinde değerlendirerek değil parçası olduğumuz bütüne -müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve şirketimize- etkilerini düşünerek veririz.

Takipçiyiz

Bugünün işini yarına bırakmaz, çalışmalarımızı mutlaka sonuçlandırırız.

Değerlerimize uygun hareket eder, çalışma arkadaşlarımızı da bu yönde teşvik ederiz.

Değerlerimizle uyumlu olmayan davranışları sorgular, bu şekilde davrananları uyarıp bilgilendiririz.

Şirket içinde veya dışında, şirketimizin uygulamaları hakkında şirketimizin imajını güçlendirecek yönde bilgiler ve mesajlar veririz, etkilerini takip ederiz

Etkin İletişim Kurarız

Bir işe veya bir görüşmeye başlarken çalışma arkadaşlarımızı ve müşterilerimizi etkin bir şekilde dinleyip, doğru sorular sorarak onların bakış açılarını ve ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde tespit ederiz.

Her zaman sade, temiz, bakımlı ve profesyonel görünürüz.

Ciddiyetimizi, işimize ve ilişkilerimize gösterdiğimiz özenle ifade ederiz.

Güler yüzümüz, müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza gösterdiğimiz saygının bir göstergesidir.

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve diğer iş ortaklarımızla ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.